• Facebook

  HAKKIMIZDA

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği 1989 yılında 24 genç işadamının biraraya gelerek kurdukları bir gönüllü kuruluştur. Derneğin amacı, Kuzey Kıbrıs’taki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,iş dünyası,siyaset ve ekonomi gibi konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek,üyelerinin ilgili özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek ve derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır.Ayrıca, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir yüksek büyüme hızına ulaşması ve ülkedeki refah düzeyinin yükseltilebilmesi için fikirler geliştirmek ve çalışmalar yapmak, KKTC’nin yurtdışı tanıtımına yönelik uluslararası platformlarda yer alarak,çalışmalar yapmak ve KKTC’deki işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırabilmeleri ve dış pazarlarda rekabet etmelerine olanak sağlayacak rekabet gücümüze yönelik çalışmalar yapmak derneğin amaçları arasında yer almaktadır.

GİAD’ın halen 224 üyesi bulunmaktadır. Üyelik şartının 45 yaş ile sınırlandırılması nedeniyle kuruluş aşamasında derneğe üye olan birçok kişi fahri üye statüsü kazanmaları ile birlikte, derneğe sürekli yeni katılımlar yapılmaktadır. Derneğe üye olabilmek için iş hayatında saygın bir isim yapmış olmak ve bir dernek üyesi tarafından üye olarak önerilmek gerekmektedir. GİAD gücünü üyelerinden aldığının bilinci içerisinde KKTC iş hayatında faaliyet gösteren ve 45 yaşın altında olan genç işadamı ve yöneticilerin derneğe üye olmalarını teşvik etmektedir.

GİAD dernek amaçlarına ulaşabilmek için kurulduğu günden itibaren ülke ekonomisini,siyaseti , sosyal ve kültürel olayları sürekli irdelemektedir. Bu amaçlara yönelik lobi faaliyetleri, tartışma toplantıları,panel, konferans gibi etkinlikler düzenlemekte,ekonomik araştırmalar ve raporlar hazırlanmaktadır. Bu faaliyetler çerçevesinde düzenlenen GİAD PERŞEMBE TOPLANTILARI siyaset,bürokrasi, yabancı misyonerler ve yurtdışı davetlilerin konuşmacı olarak katıldığı ve kamuoyu tarafından ilgi ile takip edilen ve gelenekselleşen saygın bir etkinlik olmuştur. GİAD bu faaliyetleri yanında yurtdışında TÜGİK Vakfı ve YES for Security gibi kuruluşların üyesi olarak bu kuruluşların toplantı ve çalışmalarına katılmaktadır.Ayrıca, üyesi olunmamakla birlikte YES for Europe örgütünün yıllık forumlarında yer almaktadır. GİAD ,Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunması için çaba gösteren bir kuruluş olarak,çözümü ve çözüm sonrası yaşamı kolaylaştırmaya yönelik düzenlenen iki kesimli etkinliklerde de yer almaktadır.